Bílovec

Již na začátku této zakázky nás investor upozornil, že je u něj priorita číslo jedna čas. Blížil se termín svatby jeho syna a tato svatba měla proběhnout právě na této zahradě. Při naší první návštěvě vypadala zahrada spíš jako staveniště, poněvadž stavební firma dokončovala svou činnost na stavbě domu, zpevněných plochách atd. Byl vypracován projekt a po předložení a schválení rozpočtu jsme mohli provést postřik totálním herbicidem.

Pozemek se nachází ve velmi svažitém terénu, proto musel investor nechat stavební firmou postavit betonové opěrné zdi, které byly obloženy imitací kamene. U menších převýšení jsme již postavili suché zídky z opracovaného kamene, doplněné o schody ze stejného materiálu. Tyto schody jsou používány na vstup do centrální části zahrady.

Okrasná výsadba byla provedena ve velmi vysoké kvalitě se 100% výměnou půdy u vzrostlejších stromů a solitérních keřů a s vylepšením půdy zahradnickým substrátem u ostatní keřové výsadby. Na veškeré záhony byla instalována černá mulčovací netkaná textilie, která v budoucnu zabrání prorůstání plevele. Také zde byl instalován hnědý obrubník z recyklovaného plastu mezi okrasnou výsadbu a trávník.

Na realizaci travnatých ploch, jsme z časových důvodu použili předpěstovaný trávní koberec. Před položením tohoto koberce jsme instalovali zavlažovací systém RainBird a vylepšili vegetační vrstvu speciálním trávníkovým zakládacím substrátem. Zahradu se podařilo díky našemu maximálnímu nasazení dokončit s časovou rezervou a to i přes velmi nepříznivé počasí, které v tomto období panovalo.

O tuto zahradu se v následujících letech nadále staráme.