Frýdlant n. Ostravicí

Tato zahrada se nachází v podhorské oblasti Frýdlantu pod Ondřejníkem, k čemuž bylo nutné přihlédnout již při projektování. Styl a výběr rostlin byl zvolen tak, aby se zahrada stala součástí okolní přírody a aby tyto rostliny odpovídaly místním klimatickým podmínkám. V rámci přípravných prací bylo pokáceno stromolezeckou technikou několik vzrostlých stromů. Důvodem byl nevyhovující zdravotní stav a jejich poloha v bezprostřední blízkosti rodinného domu.

Požadavek zákazníka byl vytvořit maximálně velkou rovinu v centrální části zahrady, což si na takto svažitém pozemku vyžádalo navezení 130 m3 zeminy.

Velice zajímavě působícím prvkem jsou dominantní kameny umístěné v blízkosti dřevěných schodů.

Na celé zahradě byl nainstalován zavlažovací systém RainBird. Pro trávník byly použity výsuvné postřikovače, pro okrasnou výsadbu a střešní zahradu kapkovací potrubí. Jako zdroj vody slouží studna, ze které se voda přečerpává do plastové jímky zabudované pod zemí. V případě nutnosti je možné tuto jímku dopouštět také z vodovodního řádu.

Toto vše samozřejmě funguje zcela automaticky.

Výsadba okrasných dřevin byla provedena ve vysokém standardu naší firmy a na závěr celé realizace byl položen předpěstovaný trávní koberec.

Při předání díla od nás zákazník obdržel nabídku, včetně plánu celoroční údržby zahrady, kterou pro svou spokojenost přijal v plném rozsahu.