Klimkovice

Naše spolupráce s investorem začala údržbou již založené zahrady u jeho domu. Následně se rozhodl rozšířit si zahradu o vedlejší pozemek o výměře více než 3.000 m2, který zakoupil. Jelikož byl pozemek značně zanedbán, bylo nutné jej nejdříve vyčistit od náletových křovin a pokácet stromy v nevyhovujícím zdravotním stavu.

Byl také odstraněn pletivový plot mezi oběma pozemky a následnou modelací terénu došlo k jejich propojení. Při tvorbě zahrady byl respektován majitelův požadavek na parkový až přírodní styl, čemuž byl podřízen i výběr rostlin.

Ke splnění tohoto jistě přispělo také ponechání několika původních vzrostlých stromů a jejich citlivé zakomponování. V rámci sadových úprav doznala změn i původní zahrada. I nadále zde dlouhodobě provádíme komplexní údržbu zeleně.