Krásné pole

Zahrada u novostavby rodinného domu se nachází ve vilové oblasti Krásného pole na okraji Ostravy. Prvním zadáním ze strany majitele bylo vyřešení asi metrového převýšení terénu na severní straně domu. Tento požadavek jsme splnili stavbou suché zídky z opracovaného pískovce a nad ní vysadili kombinaci různě barevných rostlin. Jejich funkce je okrasná a protierozní.

Majitel byl s naší prací natolik spokojen, že se rozhodl svěřit nám založení celé zahrady. Základem se stal projekt včetně 3D vizualizace. Na přání klienta rozložit finanční investici, jsme zahradu realizovali v několika etapách během následujících dvou let. První etapu představovala výsadba okrasných rostlin u vstupu do domu a založení trávníku na zbytku pozemku.

Pro zabránění splavení vysetého osiva, jsme na nejprudších svazích použili trávníkovou netkanou textilii. V následujících etapách jsme postupně založili všechny okrasné výsadby dle projektové dokumentace.

Během celé realizace jsme se potýkali s břidlicovitým podložím typickým pro tuto oblast. Při zakládání trávníku jsme proto vylepšili vegetační vrstvu trávníkovým substrátem a u výsadby rostlin vyhloubili větší jámy a provedli výměnu půdy.

Nejen v průběhu realizace, ale i v dalších letech byla naší firmou prováděna údržba zeleně dle schváleného harmonogramu.