Krmelín

Dominantu této zahrady tvoří velké zahradní jezero, které bylo vybudováno ještě před našim příchodem. Dále se zde nacházelo několik velmi cenných dřevin připravených na výsadbu. Jelikož se zahradnická firma, která měla původně tyto dřeviny vysadit a celou zahradu založit, ukázala jako neseriózní a nespolehlivý partner, rozhodl se majitel oslovit naši firmu. Byl listopad a dřeviny bylo nutné neprodleně vysadit.

Toto byl náš první úkol. Kromě vyhloubení velkých jam se 100% výměnou půdy bylo také nutné vybudovat soustavu drenáží v celkové délce 150 metrů, protože je zde nepropustné jílovité podloží. Největší javor musel být do jámy přepraven jeřábem. Našim profesionálním přístupem a bezvadně odvedenou prací jsme si získali důvěru investora. Nic proto nebránilo tomu, abychom se dohodli na realizaci celé zahrady na jaře následujícího roku.

Po základní modelaci terénu jsme pokračovali s výsadbou okrasných rostlin na valu kolem jezera a podél plotu souseda. Ke stromům vysázeným na podzim přibylo ještě několik solitérních. Následovala instalace automatického zavlažovacího systému Rain Bird na budoucí travnaté plochy a instalace profesionálního zahradního osvětlení In-lite. Použita byla bodová svítidla k nasvícení dominantních dřevin a solitérní svítidla osvětlující zahradní cestičku tvořenou nášlapnými kameny v trávníku. K závěrečným pracím patřila pokládka travního koberce na perfektně srovnanou zem obohacenou trávníkovým substrátem.

Výsledkem je nadstandardní zahrada, která patří mezi naše významné referenční zakázky.