Pstruží

Tuto zakázku jsme vyhráli ve výběrovém řízení, které si majitel provedl mezi cca šesti realizačními firmami. Při vyhodnocování konkrétních nabídek se naše jevila jako jedna z těch cenově vyšších, ale poněvadž byla každá nabídka jinak strukturovaně sestavena, rozhodl se majitel požádat paní architektku, která mu zpracovávala návrh na zahradu o pomoc s porovnáním nabídek.

Při srovnávání nabídek se ukázalo, že v nabídkách levnějších firem nejsou zahrnuty položky více či méně potřebné k realizaci zahrady. Poté, co firmy tyto položky na přání klienta doplnily, ukázalo se, že je naše nabídka pro investora nejvýhodnější a proto se rozhodl pro naši firmu.

V první řadě bylo nutné rozvézt uskladněnou ornici ze skrývky a provést modelaci terénu. Následně jsme vyměřili a vyznačili hranice okrasných záhonů a trávníku. Vše jsme připravovali pečlivě dle projektové dokumentace dodané investorem. Okrasnou výsadbu o výměře 540 m2 jsme doplnili automatickým zavlažováním RainBird (kapkovací potrubí). Byly zde také vysázeny solitérní stromy a na přání klienta také několik kusů ovocných dřevin.

Trávník o celkové rozloze 3.800 m2 byl realizován výsevem, při kterém bylo použito značkové trávní osivo a hnojivo. Vegetační vrstvu jsme vylepšili speciálně namíchaným trávníkovým zakládacím substrátem a celá plocha trávníku byla po zaválcování překryta speciální bílou netkanou textilií, pro lepší klíčivost. Také na travnaté plochy byl instalován plně automatický zavlažovací systém RainBird, který veškerou vodu pro svou potřebu využívá z podzemního vrtu.

Na této zahradě provádíme několikrát ročně údržbu jak na travnatých plochách, tak na okrasné výsadbě.

V roce 2011 se klient rozhodl přes naší firmu zrealizovat na svém pozemku vedle této zahrady také travnaté volejbalové hřiště. Na toto hřiště byl použit zátěžový předpěstovaný trávní koberec a byl na něj ze zahrady rozšířen zavlažovací systém.