Architektura zahrad

Každá zahrada je svým způsobem originál, proto je potřeba k jejímu řešení přistupovat individuálně. Jelikož by zahrada měla být pro majitele rozšířeným obydlím, musí být koncipována tak, aby splňovala požadavky na jeho odpočinek a volný čas. Zahradní prostor musí být rozčleněn účelně a esteticky. Zároveň je třeba zohlednit klimatické podmínky, orientaci ke světovým stranám, okolní přírodu a další důležité faktory. Aby zahrada opravdu plnila svou funkci, je nutné její projekt svěřit do rukou odborníka.

Náš architekt se tohoto úkolu rád ujme, přičemž samozřejmě zohlední požadavky zákazníka na rozmístění jednotlivých prvků, výběr rostlin, budoucí údržbu a jeho finanční možnosti. Projekty jsou zpracovány počítačovým programem na navrhování zahrad s možností vizualizace zahradních úprav v 3D pohledech. Budoucí uživatel tak získá představu o tom, jak bude zahrada vypadat v průběhu let po realizaci nebo různých ročních obdobích.

V případě realizace zahrady od nás získáte projekt zdarma.