Rekonstrukce zahrad

Ne všechny zahrady byly zakládány odborně a pečlivě nebo byla opomenuta účelnost zahrady. Mnohdy se stává, že se nároky obyvatel časem z nejrůznějších důvodů mění. Proto přistupujeme k rekonstrukcím a změnám stávající zahrady.

Rostlinám živořícím v jílovité půdě je potřeba vyhloubit velké jámy a dodat kvalitní zeminu. Jednotlivé druhy dřevin, které do sebe zarůstají, je nutné rozsadit, neboť při jejich výsadbě nebyl brán ohled na jejich vzrůstnost. Často fádní a nezajímavé zahrady oživí okrasné kameny či suchá zídka. Problémem je také trávník zarůstající do okrasných výsadeb. Oddělením výsadby od trávníku si zajistíme pohodlné kosení. Pokud trávník kolem budov trpí nedostatkem srážek nebo častou chůzí, bývá vhodným řešením zaštěrkování těchto míst.

Rostliny živořící v jílu

Na starších zahradách se setkáváme s tím, že při jejich realizaci byly rostliny nasazeny do jílovité půdy, a proto živoří. Řešením je vyhloubit velké jámy, dodat kvalitní zeminu, popř. provést drenáž pro odvedení nadbytečné vody.

Přehuštěná výsadba

Pokud při výsadbě jednotlivých druhů dřevin nebyl brát ohled na jejich vzrůst, je nutné tyto rostliny rozsadit, aby si navzájem nepřekážely.

Fádní výsadba

I kvalitní a pěkná výsadba se nám mnohdy může zdát nezajímavá. Často ji může oživit dosadba zajímavé či solitérní dřeviny nebo umístění okrasných kamenů. Na výběr máme spoustu druhů od kulatých valounů až po ostré lomové kameny různých barev.

Příkré svahy

Příkré svahy je možné zmírnit suchou zídkou, která je téměř na každé zahradě zajímavá. Do mezer mezi kameny sadíme různé druhy skalniček a jiných suchomilných rostlin, které přispějí ke zpestření této zídky. Delší a vyšší svahy pokrýváme kokosovou rohoží, do níž je možné vyřezat díry a nasadit rostliny. Tato rohož nahrazuje mulčovací kůru, která se v takových místech sesouvá.

Trávník zarůstající do výsadeb

Jak na starší, tak na nově zakládané zahradě je potřeba z estetických i praktických důvodů určit hranici trávníku a výsadby. Toho dosáhneme kamennými kostkami, dlažbami nebo plastovými obrubníky v přírodní barvě s dlouhou životností. Tímto si také zajistíme snadné a pohodlné kosení.

Vyšlapané chodníčky v trávníku

V místech trpících častou chůzí vznikají časem v trávníku vyšlapané chodníčky, které není nutné řešit mohutnou dlažbou. Elegantnějším a také přírodnějším řešením je umístění nášlapných kamenů.

Máte dotaz nebo chcete zaslat cenovou nabídku? Kontaktujte nás!

Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.