Veřejná zeleň

Veřejné zakázky tvoří významnou součást činnosti naší společnosti. Zadavatelům poskytujeme profesionální služby, ať už se jedná o údržbu či regeneraci stávající zeleně nebo realizaci nových projektů. Vysoká míra úspěšnosti ve výběrových řízeních, kde je rozhodujícím kritériem nejnižší nabídková cena, vypovídá o značné konkurenceschop­nosti naší firmy. V posledních letech jsme pracovali například na těchto veřejných zakázkách:

Statutární město Ostrava

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly – výsadba dřevin, založení trávníků, instalace zavlažovacího systému

Obec Zašová

Revitalizace klášterní zahrady

Statutární město Ostrava – Městský obvod Polanka nad Odrou

Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část A – výsadba stromů a keřů

Správa silnic Moravskoslezského kraje

Náhradní výsadba stromů v okrese Nový Jičín

Lesy České republiky

Rizikové kácení stromů v obci Horní Lhota

Město Fulnek

Úprava veřejných prostranství ve Fulneku – výsadba dřevin a trvalkových zá­honů

Město Bohumín

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně – výsadba dřevin a založení lučních porostů

Statutární město Ostrava – Městský obvod Polanka nad Odrou

Izolační zeleň II. etapa – výsadba stromů a keřů

Obec Žabeň

Regenerace zeleně v obci Žabeň – výsadba dřevin, stavba dětského hřiště, založení louky

Město Odry

Výsadba dřevin v Zámeckém parku

Obec Teplice nad Bečvou

Rekonstrukce veřejné zeleně obce Teplice nad Bečvou – výsadba dřevin a založení trávníků

Město Bílovec

Sadové úpravy u ZŠ Komenského Bílovec

Statutární město Ostrava – Městský obvod Radvanice a Bartovice

Sídelní zeleň, Fryštátská v k.ú. Radvanice, I. etapa, zastavěné území obce – kácení a výsadba dřevin, založení travnatých ploch

Město Příbor

Vegetační úpravy atria ZŠ Npor. Loma v Příboře

DIAMO, státní podnik

Zalesnění pozemku v k.ú. Heřmanice

Statutární město Ostrava

Náhradní výsadba – újma z kácení stromů podél ulice Kaminského – výsadba vzrostlých stromů

Statutární město Frýdek-Místek

Kácení a likvidace dřevin v k.ú. Frýdek

Město Dolní Benešov

Výsadba zeleně v intravilánu města Dolní Benešov, II. ETAPA – kácení a výsadba dřevin

Česká republika – Ministerstvo financí

Náhradní výsadba v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – výsadba stromů a keřů

Obec Baška

Regenerace zeleně v obci Baška – kácení a výsadba dřevin, založení travnatých ploch

Město Vratimov

Výsadba krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov – výsadba dřevin, stavba lesnické oplocenky

Město Nový Jičín

Revitalizace zahrady MŠ Máchova – zdravotní řez stromů, modelace terénu, výsadba rostlin, založení trávníku

Obec Slavkov u Opavy

Revitalizace zeleně v obci Slavkov – výsadba dřevin
Výsadba tématické stezky ve Slavkově u Opavy – výsadba dřevin

Město Odry

Ozelenění mateřské školky v Odrách – kácení a výsadba dřevin

Obec Těškovice

ZAHRADA HROU – MŠ a ZŠ Těškovice – výsadba dřevin, likvidace nežádoucí zeleně, dodání mobiliáře

Město Bohumín

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 3 – kácení a výsadba dřevin, založení travnatých ploch
Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 4 – kácení a výsadba dřevin, založení travnatých ploch

Město Bílovec

Rekonstrukce parku Střelnice v Bílovci – kácení a ošetřování starých stromů, výsadba stromů a keřů, založení travnatých ploch, údržba zeleně
Regenerace ploch zeleně hřbitova v Bílovci – výsadba dřevin, likvidace nežádoucí zeleně, regenerace trávníků, údržba zeleně
Regenerace zeleně na místním hřbitově v Bravinném – výsadba dřevin
Regenerace zeleně na místním hřbitově ve Výškovicích – výsadba dřevin, likvidace nežádoucí zeleně

Úřad městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou

Ozelenění hřbitova v Polance nad Odrou – kácení stromů ve ztížených podmínkách, výsadba stromů a keřů

Úřad městského obvodu Ostrava – Radvanice a Bartovice

Úprava parku na ul. Dalimilova – výsadba stromů a keřů, přesazování dřevin, založení květinového záhonu
Výsadba živých plotů
Zdravotní a udržovací řez stromořadí listnatých stromů

Obec Krmelín

Dosadba a tvarovací řez lipové aleje

Úřad městského obvodu Ostrava – Nová Bělá

Údržba aleje listnatých stromů

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Náhradní výsadba jehličnatých stromů

Spokojenost zadavatelů a kvalitu provedených prací si lze samozřejmě snadno ověřit u kompetentních osob příslušných institucí.

Máte dotaz nebo chcete zaslat cenovou nabídku? Kontaktujte nás!

Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.