Kunčice pod Ondřejníkem

Předmětem této zakázky byly sadové úpravy kolem nově zrekonstuované rekreační chaty v Kunčicích pod Ondřejníkem. Již před samotnou rekonstrukcí bylo nutné pokácet množství vzrostlých stromů.

Z důvodu malé rozlohy pozemku, bylo nutné na kácení použít stromolezeckou techniku. Frézování pařezů, drcení větví a celkový úklid byl přirozenou součástí. Výsadbu okrasných dřevin jsme provedli dle projektové dokumentace dodané investorem.

Z důvodu okamžitého estetického efektu a zabránění splavování zeminy v kopcovitém terénu, jsme po dohodě s majitelem zvolili položení předpěstovaného trávního koberce. Díky spokojenosti klienta s pracemi během realizace, provádíme také komplexní údržbu zeleně, dle námi vypracovaného harmonogramu.