Údržba průmyslových a­reálů 

Naše společnost se ve velké míře věnuje údržbě zeleně v areálech průmyslových podniků a obchodních center. Mezi naše stálé zákazníky patří firmy s malou zahrádkou, ale také podniky s plochami zeleně o rozloze několika hektarů. Všem poskytujeme komplexní profesionální služby dle jejich požadavků a potřeb. Vždy se podřizujeme režimu daného podniku, kterému přizpůsobujeme dobu provádění prací tak, abychom nijak nenarušovali jeho chod. Samozřejmostí je pro nás respektování vnitropodnikových směrnic objednatele, dodržování smluvených termínů, úklid pracoviště a slušné chování našich zaměstnanců. Jako každá zodpovědná firma máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škody s limitem plnění 5.000.000 Kč.

Základem roční údržby obvykle bývá předem schválený harmonogram prací. Tento může být po vzájemné dohodě průběžně upravován dle aktuálních potřeb nebo počasí. Zároveň během roku předkládáme návrhy na provádění dalších potřebných prací včetně cenových nabídek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro zpracování nezávazné cenové nabídky.

Máte dotaz nebo chcete zaslat cenovou nabídku? Kontaktujte nás!

Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.