Zakládání zahrad

Zabýváme se zakládáním zahrad všech velikostí a typů. Nabízíme jak realizaci jednotlivých částí zahrady (např. založení trávníku, okrasných výsadeb, instalace závlahového systému), tak založení tzv. na klíč (od projektu, přes hrubou modelaci terénu až po samotnou realizaci celé zahrady). Tento způsob je pro zákazníka jistě výhodnější, jelikož získá záruku na dílo jako celek od jednoho dodavatele. K realizaci přistupujeme po konzultacích s budoucím uživatelem, kdy řešíme jeho požadavky na využívání a styl zahrady. Přidáváme také své rady a doporučení plynoucí z dlouholetých zkušeností. Velkou pozornost věnujeme zejména nárokům na budoucí údržbu, kterou po dokončení také nabízíme jako další z našich služeb.

Zakládání trávníku

Krásně, smaragdově zelený sametový trávník je pro mnoho lidí nejdůležitější částí zahrady.

Dává nejen vyniknout dokonalosti jasně barevných květin a ostatních rostlin, ale je i sám o sobě příjemný na pohled a působí uklidňujícím dojmem.

Nejdůležitější rozhodnutí, které musíme učinit při plánování nového trávníku, je, zda použít k založení trávníku osivo nebo zapěstovaný trávní koberec. Obě metody mají své výhody i nevýhody a vaše rozhodování bude záviset na takových faktorech, jako jsou finanční možnosti nebo jak rychle chcete mít trávník k dispozici. Před založením trávníku je také vhodný čas zamyslet se nad instalací zavlažovacího systému, jelikož je to méně nákladné než instalace do již hotového trávníku.

Postup při založení trávníku výsevem

U novostaveb je většinou shrnutá vrchní ornice (tzv. skryvka), která byla před zahájením stavby shrnuta a je potřeba ji rozvézt dle potřeby a také dle návrhu zahrady. Před samotným rozhrnutím, pokud je to nutné, provádíme první likvidaci plevelů totálním herbicidem. Poté je vhodné nechat vyrůst další plevele (min. 3 týdny), které likvidujeme stejným způsobem. Další tři týdny trvá, než tyto plevele uschnou. Je dobré tuto dobu dodržet, aby herbicid pronikl až do kořenů. Po této době prokypříme půdu speciálním strojem na zakládání trávníků, který rovněž rozmělní hroudy a vytlačí na povrch větší kameny. Tyto kameny se vysbírají a zároveň probíhá nejtěžší a také nejsložitější část realizace a tou je ruční úprava. Ta má za úkol srovnat dokonale terén a odstranit z plochy veškeré kamínky a jiné předměty, které do trávníku nepatří. Nyní nám už zbývá zasít zasévačkou trávní osivo, pohnojit tzv. startovacím hnojivem a zaválcovat popř. zahrábnout osivo zlehka do půdy. Je velice důležité “trávník“ často zalévat, aby při klíčení, kdy je osivo nejnáchylnější, nezaschlo. Ideální je, aby byl povrch půdy neustále vlhký.Tento postup je základní formou založení trávníku. Do půdy se mohou přidávat i různé druhy substrátů pro vylepšení vegetační vrstvy. Také používáme speciální bílou netkanou textilii, která se po založení trávníku rozprostře na celou osetou plochu. Ta zabraňuje ptákům vyzobávání osiva, při přívalových deštích zmírňuje splavení, v období sucha pomáhá povrch půdy udržovat déle vlhký a hlavně se pod touto textilii vytváří tzv. mikroklima, které podporuje klíčivost.

Postup při založení trávníku pokládáním travního koberce

Postup při tzv. drnování je v podstatě stejný jako u výsevu s tím rozdílem, že místo zasetí trávního osiva pokládáme už hotový trávní drn. Ihned po pokládce je nutné drn zaválcovat, aby co nejlépe přilnul k půdě. Zde je také důležitá pravidelná zálivka, hlavně v obdobích, kdy se u nás nevyskytuje dostatek srážek. Při kvalitní pokládce a dostatečné zálivce se nám již za pár dnů pokryje drn zespod jemnými bílými kořínky, které můžeme zkontrolovat opatrným nadzvednutím rohu koberce.

Výhody

  • okamžitý estetický efekt
  • ihned po pokládce se může plocha užívat, po dvou týdnech již plně zatěžovat
  • není zde riziko zaschnutí a splavení osiva
  • zákazník ihned získává velmi kvalitní a hustý trávník bez chorob a plevelů.

Okrasné výsadby

K základním prvkům podílejícím se na tvorbě zahrady patří okrasné rostliny – stromy, keře, květiny, okrasné trávy a další. Výsadba prováděná na základě estetických pravidel sdružuje rostliny především podle barvy jejich květů, listů nebo vybarvení dřeva tak, aby spolu vzájemně harmonovaly, nebo naopak byly ve vhodném kontrastu. Můžeme druhy také sesazovat tak, aby na sebe v průběhu roku navazovaly kvetením, přitahovaly pozornost nápadnými plody, nebo aby jejich květy měly různé odstíny téže barvy. Tak můžeme komponovat zahradu v bílém, modrém, zlatém, stříbrném či růžovém tónu.

Seskupováním rostlin podle jejich přirozeného výskytu vlastně napodobujeme co nejvěrněji přírodu. Tak můžeme stylizovat vřesovištní, mechovou nebo horskou zahradu, travnatou stráň, rašeliniště, vodní nebo bahenní zákoutí s blatouchy a kosatci nebo stinné kapradinové zákoutí. Stylizace přírodních společenstev je velmi náročná, když se však podaří úspěšně zvládnout, zahrada se přimkne k okolní krajině a stane se její součástí.

Máte dotaz nebo chcete zaslat cenovou nabídku? Kontaktujte nás!

Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.